kulturverk.com
Til ærens forsvar: Et forsøk på å gjenopprette et oversett ideal
Har ære gått ut på dato, som noe upassende i den senmoderne forestillingsverden eller er det noe vi kun tillegger fremmede kulturer og ikke minst en tilbakelagt fortid? Finnes det plass for ære i s…