kulturverk.com
Marsjen mot Monsanto og kampen for naturmangfoldet
25. mai marsjerer og aksjonerer tusener av mennesker globalt mot Monsanto, patent på frø og GMO (genmanipulerte organismer). I Norge stiller i tillegg til flere miljøvernorganisasjoner, alle bondeo…