kulturverk.com
Støy, et uhørt globalt helse- og miljøproblem
Når jeg forteller folk hvor jeg arbeider, er reaksjonen gjerne et overrasket spørsmål: Finnes slikt? Jo da, det finnes en sammenslutning av folk som arbeider for å øke oppmerksomheten rundt, kunnsk…