kulturverk.com
Naturvernet som forsvant
Anne Marte Blindheim etterlyser i Dagbladet de viktige miljøkampene som har druknet i retorikken omkring klima og CO2-fangst. Det er ikke så ofte man leser kommentarer i media som tar for seg miljø…