kulturverk.com
Herr doktor, det er pent av Dem (om omgjengelighet)
«Ved å tilpasse seg til den undertryktes svakhet, bekrefter en herredømmets forutsetning i denne svakheten og utvikler selv det omfanget av grovhet, ufølsomhet og voldelighet som trengs for å utøve…