kulturverk.com
Om slakteriet hadde glassvegger… II
Fortsettelse av artikkelen (Del I kan leses her) som belyser ovegrepene i det industrielle husdyrholdet som setter det hele i et større perspektiv, hvor ikke bare hensynet til dyrene, men mennesket…