kulturverk.com
FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%
Studien som tar utgangspunkt i såkalte utviklingsland konkluderer med at matproduksjon kan dobles innen ti år om man går over til å drive økologisk småskalajordbruk. I afrikanske land kan økningen …