kucaljudskihprava.hr
SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA ZLOČINA IZ MRŽNJE
RAZVOJ SUSTAVA PODRŠKE ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA U HRVATSKOJ Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj započeo je još tijekom ratnog razdoblja, radom i aktivnostima organizacija civilnog društva. Ovo iskustvo izvaninstitucionalnog rada sa žrtvama bilo je značajno za razvoj zakonodavnog... •••