kucaljudskihprava.hr
Održan okrugli stol u Šibeniku u sklopu projekta IPA GOO
Dana 01. veljače 2017. godine u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku održano je javno događanje u sklopu projekta “Education for Citizens – Citizens for Social Development and Solidarity”. Događanje je organizirano u suradnji s lokalnom udrugom TRIS nastavno na... •••