kritischemassa.be
Creationisme en Wetenschap (2): Taal, oergeschiedenis en fabeltjes
Op zaterdag 7 april ging het eerste congres van het Logos Instituut in Vlaanderen door onder de naam “Bijbel en wetenschap. Scheppingsgeloof onder vuur”. Locatie: de kerk van de Vrije E…