kritischemassa.be
Erich von Däniken: Waren de goden kosmonauten?
Andermaal eentje uit het teruggevonden archief van mijn vorige blog “Book Liberation Movement. Over vergeten en te vergeten boeken”. * * * Het moet 30 jaar geleden zijn dat ik het boek …