kritischemassa.be
Boomstronken als bergen zo groot
Dat er geen echte mannen meer rondlopen, daar schijnt een consensus over te bestaan. Maar hoe zeker bent u dat er nog echte bomen zijn? Volgens een Russische vlogger zijn ook die verdwenen, verniet…