kritischemassa.be
Woordenboek
weird² 0.1 geheimzinnig ⇒ bovennatuurlijk, griezelig, eng, akelig 0.2 raar ⇒ vreemd, ongewoon, gek, eigenaardig 0.3 v.h. noodlot ⇒…