koskica.rs
I neka bude kako kažem…
Svaka bajka ima kraj, ali prvo mora da ima početak.Kao što se dešava i godinama.Kraj jedne uvek znači početak druge, a od nas može zavisiti kakve stranice ćemo ispisati u toj novoj bajci, od ponoć…