koshirakura.org
getting there
Getting to Koshirakura is an adventure in itself. From Tokyo take the Jyoetsu Shinkansen (Shinkansen stands for bullet train) to Echigoyuzawa. In Echigoyuzawa change trains to the *local* Hokuhoku …