korene.sk
Juraj zo Schönbergu
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Juraj zo Schönbergu. Bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa. Názov: Juraj zo Schönbergu. Bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa. Autor: Miriam Hlavačková Vydavateľstvo: Veda, Vydavateľstvo SAV Rok vydania: 2015 Kód ISBN: 978022414739 Počet strán: 295 strán Publikácia pracovníčky Historického ústavu SAV patrí ku v slovenskej historiografii doposiaľ nemnohým