komunikujemykompleksowo.pl
Jak komunikacja wewnętrzna wpływa na firmę?
Jak komunikacja wewnętrzna wpływa na firmę? W budowaniu pozytywnego wizerunku firmy istotna jest dobrze zaplanowana strategia komunikacyjna, obejmująca nie tylko działania podejmowane na zewnątrz firmy, ale też te, które realizowane są wewnątrz organizacji. Jak wykazują wyniki badania „Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”, aż 71% wszystkich badanych pracowników uznało, że