knjigainspiracija.com
Veganstvo i post o nenasilju - Knjiga inspiracija
Veganstvo je odličnoa polaznom točkom za osvještavanje nenasilja u svijetu. No, držati se te definicije lako može odvesti baš u suprotan smjer.