knjigainspiracija.com
Biti OK sa sobom ili okness. metta. mindfulness. - Knjiga inspiracija
Okness je pojam koji se veže uz prihvaćanje činjenice da će život uvijek biti nesavršen, ali da se možemo osjećati ok s time.