kniznivesmir.cz
UKÁZKA: Temné stezky
Všichni fanoušci Heitzovy nejúspěšnější série, kteří se již smířili s faktem, že se jejich zbožňovaný hrdina už nikdy nevrátí, mohou pozvednout svá zachmuřená čela. Tungdill ještě neřekl své posled…