klasherman.com
Några ord om internationalisering
När det gäller studieavgifter och internationalisering så är det värt att notera vad Olle Wästberg (tidigare statssekreterare, folkpartistisk riksdagsledamot och GD för Svenska institutet) skriver i nättidningen Curie: Mycket tyder på att svensk universitetsutbildning håller på att bli allt mer avskärmad. När Sverige för något år sedan införde avgifter för utomeuropeiska studenter minskade antalet…