kirjandusarhiiv.net
Rahvus ja majandus
Rahvusliku teadvuse ja rahvamajandusteaduse suhtelisest noorusest sõltuvana on ka rahvuse ja majanduse vaheliste suhete käsitlus üsna hilise päritoluga. Majandusteaduse rajajaile polnud rahvus ü…