kirjandusarhiiv.net
Üliõpilasseltsid peale Eesti iseseisvumist.
Nagu kogu eesti rahvale, nii ka eesti üliõpilaskonna saatuskäigule on Eestile iseseisvuse toonud 1918. aasta olnud jõulise tähtsusega. Veel enam aga otseselt eesti soost üliõpilasele on tä­hen…