kirjandusarhiiv.net
Eesti riigikorra poliitilisest ideoloogiast.
Põhikorraõiguslikud küsimused on kõige raskemad küsimu­sed õiguslikus elus. Aastatuhandeid on mõtiskletud selle üle, kuidas kõige otstarbekamalt korraldada inimeste ühiselu riigis, kuid tänini…