kirjandusarhiiv.net
Võhiku mõtteid ühiskonnast, intelligentsist, poliitikast ja muust.
Veste. Allakirjutanu, kui „annikundlane” kunagi, on muidugi filoloog ja poliitikas võhik ja saamatu kui kajakas kuival maal. Temalt nõutakse, et ta „uuriks luulet vepsa ja mordva&…