kirjandusarhiiv.net
Etruskide kultuur nüüdisaja teaduse valgustusel.
Kõneldes antiikaja rahvastest mõtleme esijoones hellenitele ja roomlastele. Tänapäeval tuleb aga siiski osalt mõelda veel kolman­dale rahvale, kes oma kultuuriliselt asendilt asetseb teatav…