kirjandusarhiiv.net
Austria-Ungari Balkani-poliitika aastail 1912—1913.
I. Ennemaailmasõja aegsele Austria-Ungarile oli sisepoliitikas raskeimalt lahendatavaks probleemiks rahvusküsimus, mis omas üht­lasi otsustavat tähtsust ta välispoliitilise suuna määramisel. A…