kirjandusarhiiv.net
Üliõpilaskond Tartu saksa ülikoolis 1802—1889.
Ülikooli algajastu. Kuidas martiaalne Liivimaa ka alul suhtus õilsa Rootsi kuninga poolt vooruse ja kõlbluse pakkumiseks asutatud Academia’sse, igatahes selle tegevuse viimasel ajajär…