kirjandusarhiiv.net
Bismarck ja Wilhelm II uute allikate valgustusel.
Viimaste, meile lähedalseisvate aastakümnete teaduslik uurimine pakub ajaloolasele suuri, sagedasti ülepääsematuid raskusi. Et arhiivid suletud ja juhtivate tegelaste memuaarid alles avalda…