kirjandusarhiiv.net
Eestlaste, liivlaste ja lätlaste vaatest ristiusule nende kristianiseerimise algul.
Meie rahva usund enne kristianiseerimist seisis kõigepealt oma surnud esivanemate hingede austamises, õigemini nende teenimises, nende eest hoolitsemises. Siirdudes surmaga teise, nägematuse m…