kirjandusarhiiv.net
Demokraatia liigitusest uusima ajaloo valguses.
1. Nähtuste teaduspärane tunnetamine vajab oma esemete mitmekesi­suse ületamiseks ja nende kirjeldamise, liigendamise ning seletamise või­maldamiseks kindla ja täpse sisuga üldmõisteid, mille lo…