kirjandusarhiiv.net
Isik, ühiskond ja riik.
KÕNE NOORUSELE. Kui laev on merel, jälgib tema tüürimehe hoolikas silm kogu aeg kompassi, mis on tema tähtsaimaks suunamääramise vahendiks. Üksikisiku ja tema kantud ühiskonna ning riigi elute…