kirjandusarhiiv.net
Mõningaid jooni renaissance’i olemusest ja mõistest.
1. Teaduslik uurimistöö, sündigu see millisel alal tahes, vajab oma esemete ekstensiivsest ja intensiivsest mitmekesisusest ülesaamiseks ja nende kirjeldamise, klassifitseerimise ning selet…