kirjandusarhiiv.net
Kunstlikust võttest Α. H. Tammsaare romaanide ehituses.
l. Α. H. Tammsaare loomingut käsitledes on alatasa rõhuta­tud ta suurt elutundmist ja loomingulist sisurohkust, kuid mitte alati pole arvustusel olnud head öelda Α. H. Tammsaare stiililisest v…