kirjandusarhiiv.net
Fragmente Tammsaare mõtestikust
unstilise kujutuse esilekutsujaks ning algelemendiks on elamus. Millise näo võtab ja missuguse rakendusliku ilme või mõtte saab elamus kirjanduslikus teoses, see sõltub sageli autor…