kirjandusarhiiv.net
Üliõpilaste arvu piiramise ja selektsiooni küsimused Tartu Ülikoolis
I liõpilaste selektsiooni ja arvu piiramise küsimused Tartu Ülikoolis, mis alates 1935. a. sügisest uute üliõpilaste vas­tuvõtmisel ka tegelikku ra­kendust leiavad, ei ole uued. Neid …