kirjandusarhiiv.net
Inglise romaan kahe sõja vahel
1 Ajalooliselt vaatekohalt nähtuna ajastu, mille algust (1918. a.) ja lõppu (1939. a.) tähistavad kaks sõda, näib moodustavat midagi suletut. Kirjanduslooliselt vaatekohalt aga seda ei saa v…