kirjandusarhiiv.net
Intelligentsi ülesandeid
I. Intelligentsi all mõeldakse rahva haritud kihti, neid, kes otseselt või kaudselt, aktiivselt või passiivselt võtavad osa rahva vaimsest elust. Intelligentsi kandvama osa moodustavad kõrg…