kirjandusarhiiv.net
Õitsev meri
August Mälk: Õitsev meri. Romaan. Noor-Eesti kirjastas Tartus 1935. August Mälgu kirjanikupalge arenemine on toimunud tublisti erinevalt teiste meie nooremate prosaistide omast. Nimelt puudub …