kirjandusarhiiv.net
Humanismi uuestisünnist
Prof. A. Lieberti poolt (Belgradis) asutatud selts „Philosophia” on avaldanud äsja oma kolmanda aastaraamatu, millest tervelt 15 trükipoognat on pühendatud probleemile humanismi uuestisün…