kirjandusarhiiv.net
Kõik inimesed on andekad
Professor Eduard Tennmann Kõikide andekus on kristlik mõte. Juhuslikul kujul väljendub see tähendamissõnas talentidest. Andevaesus ei tähenda seal mitte andekuse puudust. Vaid viljatus on…