kirjandusarhiiv.net
Rahvuslik tunne Eestis
Ma ei taha rahvuse mõistet siin arutlusele võtta ega selle teadusliku, filosoofilise põhjendamisega tegemist teha. See ei kuulu minu kompetentsi. Ma loodan, et seda muud asjatundlikumad ei v…