kirjandusarhiiv.net
Mere tuultes
August Mälk: Mere tuultes. Novellikogu. Noor-Eesti Kirjastus, Tartu, 1938. 216 lk. Hind 2 kr. 90 s. Need novellid on taas kujutused Mälgu-Saaremaast ja Mälgu-randlasest, sellisena nagu nad m…