kirjandusarhiiv.net
Omad ja võõrad
Bernhard Linde: Omad ja võõrad. Esseed. Osaühisus „Varrak” Tallinnas, 1927. Kaas Ed. Ole’lt. 163 lk. Hind 200 mk. Meie kriitilise kirjanduse ja ilukirjanduse suhe, ei ole proport­siona…