kirjandusarhiiv.net
Kunstiloomingu põhinõudeid ehk esteetika printsiipe
Esteetika peaülesannet on nähtud selles, et ta vastaks, milliseid omadusi peavad kandma asjad, et nad mõjuksid esteetiliselt. Kui aga esteetika sellele küsimusele ei suuda vastata, siis pole…