kirjandusarhiiv.net
Rahvuskultuuri tõstmine ja intensiivsemaks tegemine
Rahvus on eeskätt kultuuriline nähtus. Majanduslik jõukus on vaid aineliseks aluseks sellele. Iseenesest aga ei ole majanduslik elu — tööstus ja kaubandus — mingi rahvuslik nähtus, vaid rahv…