kirjandusarhiiv.net
Naiskujude ülesandest A. Gailiti romaanis „Ekke Moor”
Peamiselt armastusest jutustab „Ekke Moor” — kõik muu on kõrvalise tähtsu­sega; isegi nimikangelase rännakute sihiks pole niivõrd eneseleidmine kui tee otsimine tagasi oma armastatu ju…