kirjandusarhiiv.net
Rahvuslik kirjandus.
Kõne, peetud Eesti Kirjanduse Seltsi aastakoosolekul 29. IV ja Tallinna Töölisteatris 4. V 1934. 1. Me tarvitame igapäev sõnu, mille tähenduses nagu umbkaudu kokku lepitud ja mille …