kirjandusarhiiv.net
Rahvusfilosoofilisest ilmavaatest
I. Me elame tehnika ja teaduse ajajärgul. Loomulik, et need siis ka inimeste teadvuses õige tähtsale kohale on tunginud, kitsavaatelisemate inimeste juures koguni ainuvalitsevale kohale pääs…