kirjandusarhiiv.net
Rahvuslus kui kultuurmisjon
„Isamaatunne on kogu tsivilisatsiooni põhijõude.” Lucien Romier, „Nation et Civilisation.“ Maurice Barrés väidab kusa­gil, et rahvuslus on teatava determinismi omaksvõtt. Aga rahvuslus…